Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023

Privacyverklaring Stichting Militaire Lourdes Bedevaart

De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar facilitaire taken om de jaarlijkse Internationale Militaire Bedevaart mogelijk te maken. Wij geven veel om uw privacy, en hechten groot belang aan het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Wij verstrekken verschillende gegevens aan derden. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen,  welke wij verstrekken aan wie en met welk doel wij dit doen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • het verwerken van uw aanmelding voor de bedevaart
 • het mogelijk maken van de reis
 • het verkrijgen van een medisch advies van de artsen, die door de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart als adviseur zijn aangesteld
 • het maken van namenlijsten ten behoeve van buscommandanten, vliegtuigcommandant en hotelleiders
 • het aan de bedevaartgangers verstrekken van een overzicht van alle bedevaartgangers
 • het verstrekken van reisinformatie
 • het versturen van evaluatieformulieren
 • het versturen van uitnodigingen voor de bedevaart het jaar erop
 • het versturen van een uitnodiging voor de requiemviering door het NKT

Te verwerken persoonsgegevens en bijzondere gegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verstrekt u gegevens aan ons. Dit zijn persoonsgegevens en bijzondere gegevens. Voor het realiseren van eerder genoemde doelen maken we uitsluitend gebruik van de gegevens, die u via het (digitale) inschrijfformulier heeft verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens en bijzondere gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taken om de met u overeengekomen diensten te kunnen leveren. Het verwerken van bijzondere gegevens is noodzakelijk om tot een medisch advies naar het bestuur toe te kunnen komen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het uitvoeren van bovenstaande doelen. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Voor het uitvoeren van onze doelstellingen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, en land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats, nationaliteit
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens
 • Gegevens zorgverzekering
 • In geval van nood: naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer
 • Medische informatie

Verstrekking van gegevens aan derden

Voor het uitvoeren van onze diensten is het noodzakelijk dat wij gegevens delen met derden. Uw gegevens worden uitsluitend met de hieronder genoemde partijen gedeeld:

 • DVVO (Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie) en vliegbasis Eindhoven: uw naam, paspoortnummer en vervaldatum
 • OLB (Organisatie Limburgse Bedevaarten): uw naam
 • Hotels te Lourdes en voor de motorbedevaart hotels onderweg: uw naam t.b.v. de kamerindeling
 • Aan alle bedevaartgangers wordt een lijst verstrekt met daarop van elke bedevaartganger de naam, woonplaats, wijze van vervoer en naam van het hotel tijdens uw verblijf in Lourdes.
 • NKT voor het versturen van een uitnodiging voor de requiemviering. Hiervoor geeft u expliciet toestemming bij inschrijving voor de Militaire Bedevaart.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht ons een schriftelijk verzoek te sturen om uw gegevens in te zien, door ons te laten wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Een kopie van de gegevens zullen wij via het bij ons bekende e-mailadres verstrekken.

Wij houden een administratie bij van binnengekomen verzoeken met daarbij de afhandeling. In geval van een verzoek tot het verwijderen van gegevens zullen wij geanonimiseerde gegevens in deze administratie opnemen.

Vragen en klachten

Indien u een vraag of een klacht heeft naar aanleiding van het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, kunt u deze ons toesturen. Wij zullen u zo snel mogelijk een reactie toesturen.

Beveiliging van gegevens

Voor het beveiligen van uw persoonsgegeven passen wij technische maatregelen toe om deze gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij houden te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Bovenaan deze pagina staat vermeld wanneer deze versie is geplaatst.

Contactgegevens

Stichting Militaire Lourdes Bedevaart
p/a Klarinetstraat 74
6922 JV  Duiven
Tel: 0615-49 27 78 (tijdens kantooruren)
www.militairebedevaart.nl
Email: secretaris@militairebedevaart.nl