Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2024


Agenda

Kooprecht gewezen militairen

Tijdens de Militaire Lourdes Bedevaart is het mogelijk om daaraan in uniform deel te nemen, ook als u de dienst al hebt verlaten. Er is zelfs een beperkte mogelijkheid om uniformstukken aan te schaffen. Daarvoor geldt de procedure Kooprecht gewezen militairen. Hieronder de procedure zoals omschreven in de Assortimentsinstructie KPU-bedrijf:

 

2.2.8.5 Kooprecht gewezen militairen:

Gewezen militairen met recht op koop zijn zij, die op de datum van eervol ontslag minstens 15 jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord. Voor bepaling van de 15 jaar telt de tijd als dienstplichtige mee.

Voor het kooprecht dient schriftelijk (of via mailadres P71454@mindef.nl) contact te worden opgenomen met het Bureau Klantenservice, Antwoordnummer 3.000, 3760 XA Soest, onder vermelding van voormalig krijgsmachtdeel, toenmalig registratienummer, ID-nummer, huidig adres en waar mogelijk aangevuld met een kopie van de ontslagbeschikking.

Na ontvangst van deze gegevens ontvangt betrokkene het maatneemformulier LF17535. Dit formulier dient ingevuld te worden geretourneerd aan Bureau Klantenservice.
Na verwerking van de gegevens ontvangt betrokkene op het huisadres of via de mail het koopbestelformulier LF17533 waarop de artikelen vermeld staan waarvoor hij kooprecht (pakketrecht) heeft alsmede een brief met zijn persoonlijke koopcode. Met het koopformulier en de persoonlijke koopcode kan betrokkene voor die kooprechtartikelen orders indienen via het Bureau Klantenservice. Voor de bestelde artikelen ontvangt betrokkene een factuur ter betaling.

Indien betrokkene nog directe relaties heeft met militaire functies en hiervoor andere kledingstukken moet dragen dan waarvoor hij pakketrecht heeft gekregen, dan dient hierover contact te worden opgenomen met het Kabinet van de betreffende KMD (men dient voor overige militaire kleding gemilitariseerd te zijn).