Logo Mil. Ordinariaat Top fotoTop fotoTop foto logo PMI


Agenda

Welkom op de site van de SMLB

Beste lezer/bezoeker! Welkom op de website van de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart – SMLB.

Al vele jaren ondersteunt deze stichting de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes, die georganiseerd wordt door de Rooms Katholieke geestelijke verzorging. In de tijd van de dienstplicht vonden jaarlijks zo’n 800 tot 1300 deelnemers de weg naar Lourdes. Veelal gebeurde dit met een speciale trein. Tegenwoordig gaat het om een aanzienlijk kleiner gezelschap, zo’n 200 tot 300 personen – en wordt gereisd per vliegtuig, bus en op de motor. Een enkeling loopt soms of komt op de fiets.

Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd. Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers Contact, Dialoog – en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen veteranen van Indië, Nederlands Nieuw Guinea of Korea, militairen in opleiding oudere collega’s, maar ook burgermedewerkers en gepensioneerde militairen en hun partners. Datzelfde geldt in internationaal verband.

De geestelijke verzorging verzorgt jaarlijks een inspirerend inhoudelijk programma. De SMLB verzorgt de ondersteuning op logistiek gebied.
Op deze website vindt u informatie over de militaire bedevaarten van vroeger, maar ook het programma voor het komend jaar en een inschrijfformulier. Maak gebruik van de geboden informatie en hopelijk treffen wij ons op enig moment in Lourdes!

Frank Marcus, KTZA b.d., voorzitter SMLB