Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2024


Agenda

Welkom op de site van de SMLB

Beste lezer,

Wat fijn dat u onze site bezoekt. Een site met veel informatie over de Militaire Lourdes Bedevaart, die sinds 1958 jaarlijks wordt gehouden. Ik wens u veel plezier toe met uw bezoek. Maar niet nadat ik u welkom heb geheten. Welkom.

Sinds 1958 vindt de Pèlerinage Militaire International (PMI) jaarlijks plaats (uitzondering vormen de jaren 1968 (onlusten in Parijs) en de coronajaren 2020 en 2021). Ook Nederland neemt sinds die tijd deel aan deze bijzondere bedevaart, waar militairen uit meer dan veertig landen elkaar ontmoeten. Om deze internationale ontmoeting te ondersteunen is in mei 1959 de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) opgericht.

In 2024 bestaat de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart 65 jaar. Een bijzonder jaar dus, een jaar om bij stil te staan.
Inschrijven voor deze Lourdes Bedevaart 2024 kan tot 29 maart via het inschrijfformulier. Meer informatie omtrent deze bedevaart is hier te vinden.

Waarom is er eigenlijk een internationale militaire bedevaart?
Centraal staat de verbroedering tussen militairen in de hoop dat deze verbroedering bij zou kunnen dragen aan een breder vredesperspectief. Inmiddels nemen militairen uit veertig landen deel aan deze bijzondere bedevaart. Tijdens de bedevaart is het mogelijk om met andere culturen in aanraking te komen, maar ook de constatering dat militairen veel op elkaar lijken kan ook getrokken worden.

Daarnaast gaat het ook om de beleving van de Rooms-Katholieke identiteit. Een bedevaart naar Lourdes staat bol van de Rooms-Katholieke tradities, van nationale en internationale eucharistievieringen tot biechtmogelijkheden.

Maar wellicht het meest waardevolle aspect is de bezinning en bewustwording. Bezinning op jezelf, bewustwording van je eigen ontwikkeling. De Internationale Militaire Pelgrimage is dan ook bovenal een bezinningsreis.

De pelgrimage leidt dan hopelijk tot begrip voor andere culturen en landen, inbegrepen hun kijk op de wereld en tot begrip van het Rooms-Katholieke geloof en haar rituelen. Dat begrip ontstaat slechts door jezelf onder te dompelen in de internationale programmaonderdelen, de nationale onderdelen en de onderdelen waarbij een nadere kennismaking met jezelf tot de mogelijkheden behoort.

Of, zoals ik laatst in een gesprek hoorde: het was een ijking van mijn moreel kompas: de ontmoetingen met buitenlandse militairen, de uitwisseling met jonge en oude met collegae die een andere ervaring hebben gehad dan ik zelf. Het was soms ook emotioneel maar werkte bij mij heel bevrijdend. Ook de gezamenlijke reis naar Lourdes toe was een inspirerende ervaring.

Lourdes bedevaart 2024

De Pèlerinage Militaire International 2024 vindt plaats van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei 2024. Wij hopen weer met een mooie delegatie acte de préséance te mogen geven.

Omdat we 65 jaar bestaan willen we dit jaar de gezamenlijke reismogelijkheden uitbreiden ten opzicht van vorig jaar. Niet alleen reizen we per motor, met de nachtbus of met het vliegtuig maar, bij voldoende animo zal ook de mogelijkheid voor een tweedaagse busreis worden geboden met een overnachting.

Ik hoop u allemaal in Lourdes te mogen begroeten.

Niels ten Anscher,
Voorzitter Stichting Militaire Lourdes Bedevaart