Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

De Grote Kruisweg

Van een plaatsje aan de voet van de Pyreneeën waar alles draait om een grot in een berg mag je verwachten dat er hoogteverschillen zijn. De Grote Kruisweg lopen houdt dan ook een klimmetje in.

Miljoenen pelgrims gingen u voor, dus zo erg is het nu ook weer niet. En het mooie is: door de toch naar boven word je letterlijk even uitgetild boven het alledaagse. En het is een mooie Kruisweg, vinden de meeste mensen. Life-size beelden die de passie van Christus uitbeelden. Je wordt meegenomen op een tocht die je diep in je hart raakt (Noot: vermorzelt gaat naar mijn idee te ver – dan blijft er namelijk niets over!).

De aalmoezeniers lezen teksten voor die ook worden gebruikt voor de Kruisweg op Goede Vrijdag in Roermond. Het zijn verhalen waarin een directe link wordt gelegd met de ervaringen van veteranen. Je loopt niet alleen langs Jezus, je keert ook samen met geestverwanten naar binnen. Om te reflecteren op wat strijders in actie zoal mee kunnen maken. Je bent hier tenslotte omdat je een band hebt met de krijgsmacht. En waarschijnlijk ook met Jezus.

Tijdens de Kruisweg vindt er een soort geestelijke kruisbestuiving plaats. Althans, dat kan. En anders is het toch nog een mooie wandeling.