Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

anbi

ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Militaire Lourdes Bedevaart

Telefoonnummer: 0615-49 27 78 (tijdens kantooruren)

RSIN/Fiscaal nummer:

Website adres: www.militairebedevaart.nl

E-mail: secretaris@militairebedevaart.nl

Adres: Secretariaat SMLB
p/a Morsweg 105
2332 EL Leiden

De instelling behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Kolonel b.d. Niels ten Anscher (KL)
Vice-voorzitter: Luitenant-kolonel b.d. Rob Schmidt (KLu)
Penningmeester: Kapitein-luitenant-ter-zee logistieke dienst b.d. René van de Burgt
Secretaris: Majoor b.d. John Lagaune (KL)

Doelstelling/visie

De Stichting heeft als doelstelling om jaarlijks vanuit Nederland een militaire bedevaart naar Lourdes te organiseren, in samenwerking met de Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht. De doelgroep bestaat uit zowel actief dienende als post-actieve.gepensioneerde militairen en burger defensieambtenaren alsmede hun achterban. In voorkomend geval kan zij andere initiatieven nemen of ondersteunen, bijvoorbeeld spirituele of bedevaartreizen naar andere voor Rooms Katholieke (oud-)militaire belangrijke plaatsen.

Beleidsplan

De Stichting heeft een draaiboek om de organisatie van de jaarlijkse bedevaart adequaat te ondersteunen.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel ontvangen zij een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte onkosten.

Verslag Activiteiten

Op de website van de Stichting staan impressies van de jaarlijkse militaire bedevaart. Bovendien is een en ander vastgelegd in een jubileumboek – Operatie Lourdes – ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, en een promotiefilm, opgenomen op de website.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur afgelegd aan het Militaire Ordinariaat en het Ministerie van Defensie. Een verkorte staat van baten en lasten van de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart is op te vragen via penningmeester.smlb@ziggo.nl