Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

Bedevaart 2024

Nederlandse militairen voor de 64e keer op bedevaart naar Lourdes

De inschrijving voor deelname aan de 64e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 24 tot 26 mei 2024 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten.

Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes ieder jaar in mei zo ’n 13.000 militairen uit meer dan 40 landen voor de “Pelerinage Militaire International” (PMI). De Franse pastoor André Besombes en de Duitse aalmoezenier Ludwig Steiger gaven al direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste aanzet tot wat is uitgegroeid tot een wereldomvattend vredesinitiatief. Dit in de hoop dat ontmoeting tussen militairen in Lourdes, wereldwijd zou bijdragen aan verzoening tussen de volkeren.

De hedendaagse militaire pelgrims geven door hun deelname ieder vanuit hun eigen beweegredenen inhoud aan deze manifestatie. Voor de een heeft vooral de ontmoeting en verbroedering met militairen uit landen die tegen elkaar oorlog hebben gevoerd een therapeutische werking. De ander ziet hierin een mogelijkheid om zijn of haar spiritualiteit te voeden en te verdiepen. Maar ook persoonlijke ontwikkeling is voor sommigen een doel. Voor alle deelnemers biedt het weekend in Lourdes volop mogelijkheden.

De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart vertegenwoordigt de Nederlandse tak van de PMI.

Alle (post)actieve militairen, veteranen en burgerambtenaren van Defensie zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder een introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om per bus te reizen. Voor deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor deelnemers met een leeftijdsbeperking.

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal 10-daags reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 19 mei en eindigt op 30 mei 2024.

Voor de 64e bedevaart worden de volgende tarieven gehanteerd:

• Vliegtuig: € 419,-  (toeslag eenpersoonskamer € 110,-)
• Dagbus: € 569,-  (toeslag eenpersoonskamer € 110,-)
• Nachtbus + hotel: € 419,- (toeslag eenpersoonskamer € 110,-)
• Nachtbus + tentenkamp: € 119,-
• Motor: € 699,- (toeslag eenpersoonskamer voor de gehele reis € 275,-)

Bij deze tarieven zijn inbegrepen:

• alle toeslagen
• voor motoren tijdens de reis alleen het ontbijt
• verblijf te Lourdes: vier hotelovernachtingen – vol pension
• inschrijving bij de Pelgrimage Militaire International en PMI-insigne 2024

Niet inbegrepen zijn:

• overige maaltijden onderweg
• een annulerings- en reis-/bagageverzekering; deze dient u zelf af te sluiten.

Mocht u graag mee willen, maar leveren de kosten een onoverkomelijke hindernis voor u op, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@militairebedevaart.nl. In onderling overleg kunnen we dan bezien of we (deels) gebruik kunnen maken van een – bescheiden – fonds dat we hiervoor beschikbaar hebben.

Uw inschrijving moet voor 29 maart 2024 binnen zijn.