Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

Boek: Operatie Lourdes

Operatie Lourdes

Vijftig jaar militaire bedevaarten 1958 – 2008

Door: Kees Schulten

Tienduizenden pelgrims bezoeken voor hun bedevaart jaarlijks Lourdes. In 2008 herdachten zij dat Maria precies 150 jaar geleden verscheen aan de veertienjarige Bernadette Soubirous. Een bijzondere groep bedevaartgangers vormen al 50 jaar de deelnemers aan de Pèlerinage Militaire International. Een internationale ontmoeting van militairen waarvoor in 1958 het initiatief werd genomen door Franse en Duitse aalmoezeniers en die inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijkse mega-ontmoeting van militairen (en met de krijgsmacht gerelateerde burgers) uit meer dan 25 landen.

Vanaf 1958 wordt de Nederlandse deelname georganiseerd door de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, samen met de Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging en het Militair Ordinariaat.

Vijftig jaar militaire bedevaarten is in dit boek samengevat. Op boeiende wijze is beschreven hoe politieke invloeden, de veranderingen in militaire machtsblokken, veranderingen in de samenleving en geloofsbeleving de militaire bedevaart van 2008 een heel andere gezicht hebben gegeven dan in 1958 het geval was.

Achter in het boek werden achtereenvolgens een beknopte geschiedenis opgenomen over de relatie tussen de militaire lourdesbedevaart en katholieke geestelijke verzorging in onze krijgsmacht, lijsten met voorzitters en bestuursleden van de SMLB en de Pastorale Commissie, aantallen deelnemers door de jaren heen, en een verantwoording van geraadpleegde bronnen en literatuur.

Uitgave: Stichting Militaire Lourdes Bedevaart

ISBN/EAN: 978-90-9023773-2

NUR-code: 680