Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

Links

Links

Hier vindt u een aantal links naar websites die met bedevaarten te maken hebben en gelieerde websites:

https://www.bisdom-krijgsmacht.nl/
Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten.

www.huisvoordepelgrim.nl
De website van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten (was www.lourdesbedevaarten.nl).

www.katholiekthuisfront.nl/apostolat-militaire-international
AMI is een internationale lekenorganisatie erkend door de Pauselijke raad voor de Leken.

http://academie.vnb.nl/bibliotheek
Informatie over de inhoud van een bedevaart, diensten en ceremonies, en de organisatie rondom de reis en het verblijf.

www.rkkerk.nl
De officiële website van de Nederlandse kerkprovincie.

www.lourdes-france.com
De website van het heiligdom in Lourdes.

www.dioceseauxarmees.fr
Website van het Bisdom van de Franse strijdkrachten.

www.katholiekthuisfront.nl
Het Nationaal Katholiek Thuisfront werkt samen met het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT), het Humanistisch Thuisfront (HT) en de Joodse Geestelijke Verzorging in de Stichting Landelijke Thuisfronten (SLT).

www.dgv.nl/nl/katholiek/wie-zijn-wij
Website van de Rooms Katholieke Geestelijk Verzorging bij Defensie.

www.bnmo.nl
De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers staat al meer dan zestig jaar voor de zorg en belangenbehartiging voor oud-militairen, dienstslachtoffers en hun verwanten.

www.defensie.nl
Informatie over het Ministerie van Defensie.

www.nlveteraneninstituut.nl
Het Nederlandse Veteraneninstituut is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse overheid en de particuliere zorgsector. Het veteraneninstituut bevordert de maatschappelijke waardering en het psychisch, sociaal en lichamelijk welbevinden van Nederlandse veteranen.