Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

De Nederlandse viering

Het heiligdom van Lourdes is een ongeveer twee kilometer lang en op het breedste punt iets minder dan een kilometer breed evenemententerrein, doorsneden door de rivier de Gave. Hoeveel kerken en kapellen zijn hier wel niet? Van sommige gebouwen is de functie niet meteen duidelijk. Je laat je – al dan niet marcherend in het detachementsverband – meevoeren door de muziek.

Op het programma staat een eucharistieviering met de Nederlandse delegatie. Een mis met als hoofdcelebrant de krijgsmachtbisschop of zijn plaatsvervanger, de vicaris-generaal. Een aantal aalmoezeniers van Defensie treedt op als concelebrant. Wie dat wil kan van te voren een gebedsintentie inleveren – en veel collega’s willen dat.

De ‘orde van dienst’ van de Nederlandse Mis is niet wezenlijk anders dan anders. Maar je zit hier tussen collega’s, oud-collega’s en hun partners en begeleiders wel in een heel andere setting dan thuis. Een gelegenheidsparochie, die ieder jaar een weekend dag en nacht met elkaar optrekt. Dat schept een band.