Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

Bedevaart 2020

62ste Militaire Bedevaart uitgesteld

In verband met de Corona-epidemie heeft het internationale organiserend comité (PMI) besloten om de Militaire Lourdesbedevaart een jaar uit te stellen, tot 21 t/m 23 mei 2021. Als Stichting Militaire Lourdesbedevaart en Militair Ordinariaat volgen wij dit besluit.

Wij vinden het ontzettend jammer dat de reis waar wij allemaal naar uit hebben gekeken dit jaar niet door gaat. Echter, in het licht van de in Nederland afgekondigde beheersmaatregelen en de grote onzekerheid die nu nog de overhand heeft, lijkt dit het meest verstandige besluit.

Wij delen op voorhand uw teleurstelling en we begrijpen de vragen over het organiseren van een eventuele alternatieve activiteit in Nederland.
In overleg met de RKGV en op basis van de huidige stand van zaken aangaande het bestrijden van het Coronavirus stellen wij een besluit hierover nog even uit.

Wij hopen en vertrouwen er op dat wij uw aanmelding in ieder geval volgend jaar weer terug mogen zien op de deelnemerslijst.

 

 

 

Nederlandse militairen voor 62e keer op bedevaart naar Lourdes

De inschrijving voor deelname aan de 62e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 15 tot en met 17 mei 2020 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement. Tijdens de komende bedevaart zal een oud-militair van de Koninklijke Marine in Lourdes worden gedoopt, het vormsel ontvangen en zijn eerste Heilige Communie mogen beleven als nieuw lid van de katholieke geloofsgemeenschap.

De informatie op de website www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer ‘beeld en geluid’ te geven van de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van verschillende activiteiten.

Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes ieder jaar in mei zo’n 13.000 militairen uit meer dan 40 landen voor de ‘Pèlerinage Militaire International’ (PMI). De Franse pastoor André Besombes en de Duitse aalmoezenier Ludwig Steger gaven al direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste aanzet tot wat is uitgegroeid tot een wereldomvattend vredesinitiatief. Dit in de hoop dat ontmoeting tussen militairen in Lourdes, wereldwijd zou bijdragen aan verzoening tussen de volkeren.

De hedendaagse militaire pelgrims geven door hun deelname ieder vanuit hun eigen beweegredenen inhoud aan deze manifestatie. Voor de één heeft vooral de ontmoeting en verbroedering met militairen uit landen die tegen elkaar oorlog hebben gevoerd een therapeutische werking. De ander ziet hierin een mogelijkheid om zijn of haar spiritualiteit te voeden en te verdiepen. Maar ook persoonlijke ontwikkeling is voor sommigen een doel. Voor alle deelnemers biedt het weekend in Lourdes volop mogelijkheden.

De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart vertegenwoordigt de Nederlandse tak van de PMI. Dit jaar is tijdens de Internationale Voorbereidingsconferentie in Rome voor de bedevaart van 2020 het thema vastgesteld: ‘Mijn vrede geef ik u’ (Joh. 14, 27). Als beeldmerk is gekozen voor een ovaal embleem met daarop een vredesduif met op de achtergrond een kruis begroeid met rozen.

Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 11 mei en eindigt op 21 mei.

Voor de 62e bedevaart worden de volgende tarieven gehanteerd:

 • Vliegtuig: € 380,- (toeslag eenpersoonskamer € 100,-)
 • Nachtbus + hotel: € 460,- (toeslag eenpersoons kamer € 100,-)
 • Nachtbus + tentenkamp: € 340,-
 • Motor: € 600,- (toeslag eenpersoonskamer € 255,-)

Bij deze tarieven zijn inbegrepen:

 • alle toeslagen
 • voor motoren tijdens de reis alleen ontbijt
 • verblijf te Lourdes: vier hotelovernachtingen – vol pension
 • collectieve reisverzekering
 • inschrijving bij de Pèlerinage Militaire International en PMI-insigne 2020

Niet inbegrepen zijn:

 • overige maaltijden onderweg
 • annuleringsverzekering, deze dient u zelf af te sluiten

Uw inschrijving moet voor 1 maart 2020 binnen zijn.