Stichting Militaire Lourdes Bedevaart Top fotoTop fotoTop foto Insigne 2023


Agenda

Bedevaart 2023

Nederlandse militairen voor de 63e keer op bedevaart naar Lourdes

De inschrijving voor deelname aan de 63e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 12 tot en met 14 mei 2023 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website www.militairebedevaart.nl is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten.

Sinds 1958 verzamelen zich in Lourdes ieder jaar in mei zo ’n 13.000 militairen uit meer dan 40 landen voor de “Pelerinage Militaire International” (PMI). De Franse pastoor André Besombes en de Duitse aalmoezenier Ludwig Steiger gaven al direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog de eerste aanzet tot wat is uitgegroeid tot een wereldomvattend vredesinitiatief. Dit in de hoop dat ontmoeting tussen militairen in Lourdes wereldwijd zou bijdragen aan verzoening tussen de volkeren.

De hedendaagse militaire pelgrims geven door hun deelname ieder vanuit hun eigen beweegredenen inhoud aan deze manifestatie. Voor de een heeft vooral de ontmoeting en verbroedering met militairen uit landen die tegen elkaar oorlog hebben gevoerd een therapeutische werking. De ander ziet hierin een mogelijkheid om zijn of haar spiritualiteit te voeden en te verdiepen. Maar ook persoonlijke ontwikkeling is voor sommigen een doel. Voor alle deelnemers biedt het weekend in Lourdes volop mogelijkheden.

De Stichting Militaire Lourdes Bedevaart vertegenwoordigt de Nederlandse tak van de PMI.

Alle (post)actieve militairen, veteranen en burgerambtenaren van Defensie zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder een introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om per bus te reizen. We zetten in principe nachtbussen in. Voor deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor deelnemers met een leeftijdsbeperking.

De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal 11-daags reisprogramma. Deze motorrit begint op zondagavond 7 mei en eindigt op 18 mei (thuiskomst).

De start van de inschrijving had dit jaar meer voeten in de aarde dan andere jaren. Hoofdoorzaak is, dat de Belastingdienst ons heeft benaderd met de stelling dat wij een reisorganisatie zijn en als zodanig voortaan BTW moeten gaan afdragen over de gemaakte reis. Het gaat daarbij om 21%. Wij hebben tegen dat besluit vanzelfsprekend bezwaar aangetekend, maar een besluit daarover kan nog wel enige tijd op zich laten wachten.
Om de inschrijving niet langer uit te stellen zien we ons dus helaas genoodzaakt de 21% in onze prijsstelling te verwerken. Dat komt dan bovenop het verrekenen van de diverse prijsverhogingen, die we van hoteleigenaren en busmaatschappijen mochten ontvangen. Inmiddels hebben wij een handreiking van onze zusterstichtingen SKVM en NKT(*) ontvangen, waardoor we een aanzienlijk deel van de meerkosten hoogstwaarschijnlijk niet hoeven door te berekenen naar de bedevaartgangers. Vandaar dat we hieronder het begrip “indicatieve tarieven” hebben gebruikt; de bedragen op de nota kunnen nog een klein beetje afwijken, maar niet veel.

Een ander punt is dat hotel d’Espagne niet beschikbaar is vanwege vluchtelingenopvang. Als vervanging hebben we andere hotelkamers geregeld, maar die zijn met name in hotel Alba
€ 60,= hoger dan wat wij normaliter berekenen. In het inschrijfformulier kunt u uw bereidheid aangeven eventueel in hotel Alba te worden ondergebracht.

Voor de 63e bedevaart worden derhalve de volgende indicatieve tarieven gehanteerd:

 • Vliegtuig: € 399,- (toeslag eenpersoonskamer € 100,-)
 • Nachtbus + hotel: € 549,- (toeslag eenpersoonskamer € 100,-)
 • Nachtbus + tentenkamp: € 349,-
 • Militairen in opleiding nachtbus + tentenkamp: € 110,-
 • Motor: € 725,- (toeslag eenpersoonskamer gehele reis € 339,-)
 • Meerprijs hotel Alba € 60,- (toeslag eenpersoonskamer € 124,-)

Bij deze tarieven zijn inbegrepen:

 • alle toeslagen
 • voor motoren tijdens de reis alleen overnachting met ontbijt
 • verblijf te Lourdes: vier hotelovernachtingen – vol pension
 • inschrijving bij de Pelerinage Militaire International en PMI-insigne 2023

Niet inbegrepen zijn:

 • overige maaltijden onderweg
 • een annulerings- en reis-/bagageverzekering; deze dient u zelf af te sluiten.

Mocht u graag mee willen, maar leveren de kosten een onoverkomelijke hindernis voor u op, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@militairebedevaart.nl . In onderling overleg kunnen we dan bezien of we (deels) gebruik kunnen maken van een – bescheiden – fonds dat we hiervoor beschikbaar hebben.

Uw inschrijving moet uiterlijk 15 maart 2023 binnen zijn.

 

 

 

 

(*):
NKT: Nationaal Katholiek Thuisfront
SKVM: Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen