Logo Mil. Ordinariaat Top fotoTop fotoTop foto logo PMI


Agenda

Corona en militaire bedevaart 2022

Reizen tijdens de Covid-19 pandemie kan een punt van onzekerheid met zich meebrengen. Daarom hebben we een aantal punten op een rij gezet, waarbij een aantal mogelijke vragen beantwoordt worden. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

De SMLB volgt het nationale en internationale beleid t.a.v. de SARS-CoV-2-pandemie (COVID-19). De dan actuele stand van zaken met betrekking tot deze regelgeving zal voor vertrek aan de deelnemers gecommuniceerd worden en door deel te nemen verklaart men hieraan te (zullen) voldoen. Gevolgen van het niet voldoen vaan de regelgeving of het niet kunnen overleggen van de vereiste zijn voor de deelnemer in kwestie; deelnemer vrijwaart de SMLB en overige deelnemers voor eventuele (financiële) gevolgen die hieruit voortvloeien.

Beperking of opschorten van de bedevaart

Het is mogelijk dat de het bestuur van de PMI op basis van de dan geldende regels in Frankrijk, besluit de 62e bedevaart te beperken, dan wel op te schorten. Uiteraard zal de SMLB hieraan gehoor moeten geven, en zal helaas pelgrims dit moeten meedelen. Gemaakte kosten worden door de SMLB niet gerestitueerd. Kijk voor restitutie naar de voorwaarden van uw annuleringsverzekering.

Vaccinaties en testen

Frankrijk staat op het punt het 2G-beleid (gevaccineerd of genezen) in te gaan voeren. Regels rondom de vaccinatie en eventuele booster staan ook op het punt om aangescherpt te worden. Hiervoor wordt op dit moment in het Franse Parlement over vergaderd.

Zoals het er naar uitziet, zal per medio februari 2022 een booster verplicht zijn, indien de laatste prik (ook booster) is gezet langer dan vier maanden geleden. Voorafgaand aan de reis zal worden gecontroleerd op de status van de vaccinatie.

Voorafgaand aan de reis, zowel de heenreis als terugreis, is een negatieve testuitslag noodzakelijk. Informatie over welke test en op welk moment getest moet zijn, volgen later.

Het is in Frankrijk verplicht een Attestation de déplacement et de voyage of Certificate of International travel in te vullen en bij je te dragen. Kijk hiervoor op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from2.

Positieve testuitslag voor en tijdens de reis

Voorafgaand aan de bedevaart zal een negatieve testuitslag overlegd moeten worden. Indien deze niet overlegd kan worden, kan deelname tot de bedevaart worden ontzegd.

Het kan zijn dat tijdens de reis corona wordt vastgesteld. Hierdoor zal de betrokken persoon in quarantaine moeten. De kosten voor het langer verblijven in Frankrijk als gevolg van deze quarantaine zijn voor rekening van de deelnemer, evenals de medische kosten die moeten worden gemaakt. Controleer de voorwaarden van uw reisverzekering.

Meer actuele informatie is te vinden op onder andere de volgende websites: