Logo Mil. Ordinariaat Top fotoTop fotoTop foto logo PMI


Agenda

Bedevaart 2018

Vrede op aarde

60e INTERNATIONALE MILITAIRE BEDEVAART 18 – 20 MEI 2018 NAAR LOURDES

Met als thema “Vrede op aarde” ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap.
De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Defensie, in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart, nodigt militairen uit deel te nemen aan de Militaire bedevaart naar Lourdes 2018, die plaats vindt van 18 tot 20 mei 2018.

Het zal de 60ste keer zijn dat deze Militaire bedevaart gehouden wordt. Met name voor degenen die al eens eerder mee zijn geweest een goede aanleiding om de kennismaking met Lourdes te hernieuwen en oude bekenden te ontmoeten. De organisatie heeft een optie op extra hotelkamers genomen, dus u bent van harte welkom!

Internationale grootse vieringen worden afgewisseld met intiemere bijeenkomsten op nationaal niveau. Verder is er ruimte voor onderling contact, o.m. tijdens een gezamenlijke receptie met lunch, een excursie en een internationaal sportevenement.
Alle (post)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75 jaar, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om met een bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, e.e.a. afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking.
De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma, waaronder een Battlefield tour. Deze tour begint op 15 mei en eindigt op 24 mei.

De prijzen voor de busreizen zijn berekend op basis van een mogelijke onderinschrijving waardoor de kosten per persoon in aanvang hoger zijn. Bij een gunstiger busbezetting krijgt u een deel van het geld terug. De kosten bedragen maximaal € 550,- voor de dagbus of maximaal € 475,- voor de nachtbus, exclusief toeslag éénpersoonskamer (€ 180,- dagbus/€ 110,- nachtbus). De motorbedevaart kost € 495,- exclusief toeslag éénpersoonskamer, de brandstofkosten en de maaltijden onderweg.

Bij de reiskosten zijn inbegrepen:

  • alle toeslagen
  • diner en ontbijt in het hotel onderweg op de heen- en terugweg (dagbus, voor motoren alleen ontbijt)
  • verblijf te Lourdes: vier hotelovernachtingen – vol pension
  • collectieve ziektekostenverzekering
  • inschrijving bij de Pelerinage Militaire International en PMI-insigne 2018

Tevens is het dit jaar mogelijk om te overnachten op het tentenkamp. De kosten voor het tentenkamp zijn ca. € 80,–. Deze kosten zijn de drie maaltijden, overnachtingen en het insigne. De reiskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Deze worden op een later tijdstip op de website bekend gemaakt. De prijzen voor de vliegreis worden bekend gemaakt indien u daarvoor in aanmerking komt. Details over de verzorging en het programma krijgt u zodra u uw belangstelling heeft kenbaar gemaakt.

Meer informatie vindt u elders op de website. Daar vindt u ook het digitaal inschrijfformulier. U kunt ook voor informatie terecht bij uw aalmoezenier.

Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn.

Voor de motorreis vindt u aanvullende informatie op http://www.militairemotorbedevaart.nl.

Wilt u mee, maar kunt u de reissom niet betalen, lees dan over het solidariteitsfonds van de SMLB.